I februar 2019 ble den gamle stall-svala på gården ryddet for en
masse skrot som hadde fylt seg opp i løpet av årene. I stedet gjorde vi
rommet om til gårdsbutikken vår «krambua».

Krambua på Lilleheier Gård


Butikken selger alle våre egenproduserte varer fra snekkerbua, men
ved siden av det tar vi inn produkter som både med hensyn til
kvalitet og utforming kan passe inn i vår litt «landlige» stil.
Vi har også jobbet noe med å få til samarbeid med lokale
håndverkere, og tilby deres varer i butikken.