Vi leier gjerne ut den koselige kaffestua vår.
Vi kan ta imot ca. 20 personer, passer nok best til et antall mellom 15 og 20 mennesker. Ta gjerne kontakt dersom det skulle være interessant å bruke
kaffestua vår til møtevirksomhet eller en markering.