Første luke

Julenek

Nå som vi har enda en uke med tosifrede minusgrader forann oss er det kanskje verdt å sjenke småfugl som sitter og fryser på kalde tregreiner og ubrukte fasttelefonledninger en tanke. Enda bedre er det kanskje å sørge for at dem har ett godt lager med fett til å isolere seg med og da kan man samtidig ta del i en flere hundre år gammal tradisjon; å henge opp julenek.  

Vi vet egentlig ikke når skikken med å henge opp julenek starter. Vi vet bare at første gangen noen skrev om det var på 1700-tallet. Da var det flere prester i det daværende Danmark-Norge som uttalte seg om praksisen og de hadde ikke mye pent å si. Allerede da var det en gammel skikk og prestene mente at denne tradisjonen var en overlevning av hedendom og at den kunne spores tilbake til førkristen tid hvor man ofret til de hedenske gudene. Prestene hadde veldig lite til overs for hedendom og ville derfor ha tradisjonen til livs. Som dere sikkert har skjønner klarte ikke prestene å få has på denne skikken siden vi henger opp julenek den dag i dag. 

Det er omdiskutert blant kulturhistorikere om juleneket har noen hedensk bakgrunn eller ikke. Som med så mange skikker vet vi ikke når den startet, men det er ingen konkrete bevis for at det skal være tilfellet. Sannsynligvis var juleneket nok før som nå en måte å gi litt juleglede til småfuglene i adventstiden. Kanskje bonden tenkte at om han var snill med fuglene nå ville de ligge unna kornavlingen hans til høsten.

Vi vet hvert fall at juleneket ert en viktig del av adventstiden. Neket skulle lages av det fineste kornet, og henges høyt oppe så både folk org dyr kunne se det. Det var også viktig å følge med på neket fordi fuglelivet kunne fortelle deg mye om det kommende året; Dersom spurven, tæljokse og dompapen var å finne i neket ditt betød det god kornhøst og et godt år, men hvis skjærer eller kråker kom til kunne det bli uår. Det er uenighet om når juleneket skulle henges opp, men her i Østfold var skikken å sette det opp på morgenen på juleaften.

Her på gården henger vi alltid opp julenek tidlig i adventstiden. Fuglene kan jo ikke gå inn i adventstiden uten mat, og det blir ordentlig koselig på tunet av det også.